Esta sección recolle os impresos e a información básica para os trámites máis comúns que poden realizar os cidadáns. As materias que se tratan son variadas: trámites xerais, festas, subvencións, urbanismo, padrón de habitantes... Os impresos preséntanse nun formato pdf que permite cubrilos online antes de imprimilos ou ben imprimir para cubrilos despois, o que facilita a presentación de solicitudes ós interesados.


 

Nº de resultados:
1
  • 1
Mostrar