Información Xuvenil

A Oficina Municipal de Información Xuvenil do Concello de Cotobade é unha estructura de carácter municipal que presta servicio de información á mocidade e está integrada na Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil.
EXPIDESE O CARNE XOVE EURO<26

Enlaces de interese:

Dende este enlace queremos proporcionarche a mellor información e novidades sobre aqueles temas de interese para a mocidade, de tódolos xeitos queremos invitarte a visitar o espacio da Oficina, onde poderás ampliar a información que sexa do teu interese e consultar internet no telecentro.
Tamén dende esta Oficina desenvolvemos actividades dentro do Concello de Cotobade, que poderás atopar dentro do apartado de Novidades.

INFORMACION E ASESORAMENTO

Nela poderás atopar información actualizada sobre os seguintes temas:

 • Emprego

Información sobre ofertas e novidades no emprego para a mocidade, xunto con todo o que che interese sobre o mundo laboral
Enlaces de interese.

Servicio de información e asesoramento no emprego:
http://www.emancipacionjoven.es

 • Forzas armadas:

http://www.soldados.com/

 • Emprego en Galicia:

http://www.galiciaempleo.net/
http://www.cimo.org/

 • Ofertas de emprego en Galicia recollida en distintos xornais:

http://www.ceg.es/

 • Emprego en Canarias

www.gobiernodecanarias.org/empleo

 • Base de datos á que teñen acceso tódolos empregadores do Espacio Económico Europeo e que permite introduci-lo curriculum vitae en inglés, francés ou alemán. Nestes momentos contempla catro sectores ocupacionais: saúde, tráfico aéreo, informática e hostelería.

http://ec.europa.eu/

 • Direccións interesantes para xente que busca traballo, bolsas, teletraballo,formación......

http://www.lalinea.com/trabajo.htm
http://www.estudiasotrabajas.com/

 • Becas de prácticas e estudios, cursos, programas europeos...

http://www.fundaciongaliciaeuropa.org/

 • Sindicatos : Comisións Obreiras:

http://www.galicia.ccoo.es/

 • CIGA

http://www.galizacig.com/

 • UXT

http://www.ugt.es

 • Ocio e tempo libre

Información e documentación sobre campos de traballo, campamentos, aloxamentos, cursos de idiomas, documentación, e actividades para o ocio e o tempo libre

EXPIDESE O CARNE XOVE EURO<26

Enlaces de interese:

 • Orientación ó estudiante

Información e documentación sobre bolsas e axudas, ciclos de FP e universidade, posgrao, masters e todo o relacionado co eido do estudante

Enlaces de interese:

 • Asesoramento a asociacións


Para saber e resolver calquera dúbida sobre o normal desenvolvemeto dunha asociación: trámites e información puntual e completa sobre as subvencións ás que podes acceder.

Enlaces de interese;

 • Información Europea


Participación e aproveitamento dos recursos europeos ó teu alcance.

Enlaces de interese: www.europa.eu.int/youth

 • Vivenda


Información actualizadas obre os recursos e plans de vivenda actuais.

Enlaces de interese;

 • Voluntariado

Consutar as actividades nas que podes colaborar como voluntario, así como ter información das diferentes asociacións e entidades que traballan no eido do voluntariado.

Enlaces de interese;

 • Servicio de Autoconsulta


Este servicio está aberto de luns a venres de 8:30 a 14:30, aquí podes atopar toda a información sobre os diversos eidos que mencionamos con anterioridade. Ó mesmo podes levar en préstito libros e publicacións de interese para a mocidade.
Tamén na Casa do Concello hai un tablón de anuncios coas novidades da semana, de luns a sábado en horario de apertura do Concello de Cotobade.

(fotos do servicio de autoconsulta)
- Novidades
(paxina actualizable)
- BXC: Boletín Xuvenil de Cotobade
(archivo co boletín)

CONTACTO Podes enviar calqueira pregunta ou dúbida á:

Mónica González García
Casa do Concello
Rúa Chan, 11 Carballedo
Horario: de luns a venres de 8:30 a 14:30
omixcotobade@yahoo.esomix@concellodecotobade.org

Teléfono: 986 760 001 EXT 3
Fax 986 760 130


ACTIVIDADES

A Oficina Municipal de Información Xuvenil tamén realiza actividades dirixidas á mocidade, e colabora activamente con outras áreas do Concello e con outras asociacións.

OmixOficina Municipal de Información Xuvenil
Casa do Concello
R/ Chan, 11 Carballedo
36856 Cotobade
Teléfono : 986 760 903
E mail: omixcotobade@yahoo.es


 

Nº de resultados:
1
 • 1
Mostrar