Emprego

OFICINA DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL


A Oficina de Emprego e Desenvolvemento Local está composta por un Axente de Emprego e Desenvolvemento Local e ten como finalidade a dinamización e desenvolvemento do municipio, a través das seguintes funcións: • Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción económica local, e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbito local, identificando novas actividades económicas e posibles emprendedores.
 • Difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación de actividade entre os desempregados, promotores e emprendedores, así como institucións colaboradoras, levando a cabo accións de sensibilización cara a promoción dunha maior conciencia empresarial como oportunidade de emprego.
 • Acompañamento técnico no inicio de proxectos empresariais para a súa consolidación, en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas.
 • Apoio aos promotores das empresas, unha vez constituidas estas, acompañándoos técnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento, mediante a aplicación de técnicas de consultoria en xestión empresarial, e asistencia nos procesos formativos adecuados para contribuir á boa marcha das empresas creadas.
 • Calquera outra actividade que axude á dinamización do concello.

SERVICIOS

 • Información e asesoramento de axudas a emprendedores.
 • Información e asesoramento de axudas á contratación.
 • Tramitación doutras axudas e programas.
 • Información sobre becas e cursos.
 • Bolsa de traballo ( Introduce o teu C.V.)
 • Servicio a empresas de búsqueda de traballadores ( Introduce a túa oferta )

NOVAS / ACTUALIDADE

 • Ofertas de emprego
 • Becas
 • Cursos

ACTUALIDADE

 • Información sobre o Master Oficial Universitario Online en Dirección Pública e Liderazgo Institucional. Aqui
 • Información sobre o Grao en Dirección e Xestion Pública. Aqui


¿ONDE ESTÁ?

 • Concello de Cotobade(1º andar)
 • Tlfn: 986760001
 • Fax: 986760130

Ver emprego público de Cotobade

ENLACES

http://www.xunta.es/
http://www.uvigo.es/
http://www.usc.es/
http://www.udc.es/
http://www.inem.es/
http://www.depontevedra.es/
http://www.tecnicosempregogalicia.xunta.es/
http://www.igape.es/
http://www.bicgalicia.es/


 

Nº de resultados:
1
 • 1
Mostrar